ارتباط با دکتر

بیماران عزیز می توانند جهت تعیین وقت ویزیت از دکتر مریم عزیزی نژاد با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند و برای مراجعه به مطب ایشان از آدرس های زیر استفاده نمایند.

روزهای زوج: فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان زهدی، چهارراه زمرد، ساختمان پزشکان زمرد،طبقه دوم

شماره تماس: ۷۷۳۳۶۵۵۵

روزهای فرد: خیابان پاسداران،نبش گلستان دوم، ساختمان پزشکان امیر،طبقه سوم

شماره تماس: ۲۲۵۵۴۹۶۶